تاريخ : دوشنبه 4 بهمن 1395  | 10:45 ق.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی

 

اتفاق نظر یعنی اینكه همه باورها، اصول، ارزش و سیاستهای خود را رها كنیم و دنبال چیزی بگردیم كه هیچ كس اعتقادی به آن ندارد.((مارگارت تاچر))

از آنجا كه جهان حقیقی وجود ندارد، به ضرورت هر باور و هر فرضی بر درستی، نادرست است.((نیچه)) 

از زندگی نترسید، باور داشته باشید، زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این حقیقت به شما كمك خواهد كرد.((ویلیام جیمز)) 

از شما می‌خواهم خرد و عشق را گرامی بدارید، زیرا میان دو میهمان نباید فرق بگذارید و اگر از یكی بیش از دیگری مهمان نوازی كنید، دوستی و باور، هر دو را از دست می‌دهید.((جبران خلیل جبران)) 

اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم. مردان كامیاب، شرایط و نظم را جستجو می كنند و آن را می آفرینند.((وینستون چرچیل)) 

اصل ایمان از پاكی روح و صفای باطن است.((شارل دولیته))

اطمینان، باور و قطعیت، مانند تیغ دولبه‌ای است كه می‌تواند نتایج وارونه و ناسازگاری ایجاد كند.((آنتونی رابینز)) 

اعتقاد و باور دینی یكی از نیروهایی است كه بشر به كمك آن زندگی می كند و اگر آن را به طور كامل از دست بدهد نتیجه ای جز سقوط ابناء بشری به همراه نخواهد داشت.((ویلیام جیمز)) 

اعتقاد یعنی یقین درونی، ایمان یعنی عمل بیرونی. اگر عزم و اراده خود را به زبان بیاورید علاوه بر تشویق شدن، احساس مسئولیت خواهید كرد.((جان ماكسول))

اعتقادی كه به زور به دست بیاید، ارزشی ندارد.((ارسطو))

افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد که همه باورها؛ همه چیزی را حقیقی انگاشتن ها، لزوماً به خطا می روند؛ به این علت ساده که هیچ دنیای حقیقی در کار نیست. چنین است یک ظاهر دورنمایی که از درون ما سرچشمه گرفته است. نیچه

اكتشافات مهم علمی نیست كه اشكال می‌آفریند، زیرا كسب دانستنی‌ها همیشه بهتر از باقی ماندن در نادانی است؛ اشكال در باوری است كه ورای دانستنی‌ها وجود دارد.((آركیبالد مك لیش)) 

اگر انسان درباره‌ی هر چیز، باور درستی داشته باشد، راستی و درستی آن را درك نموده است.((افلاطون)) 

اگر بازده كار من خوب بود كه دیگر، انتقادهای انجام شده نسبت به من اهمیتی نداشت و اگر نتیجه راندمان كاری من غلط و اشتباه می شد، حتی اگر ده فرشته آسمانی هم قسم می خوردند كه عملكرد من درست و صحیح بوده باز هم كسی باور نمی كرد و نمی پذیرفت.((آبراهام لینكلن)) 

اگر باور كنید كه بر خود مسلط بوده و قادر به تغییر روحیات خود هستید، البته به این كار توانا خواهید شد.((آنتونی رابینز)) 

اگر بتوانید خودتان را باور كنید، بزرگترین راز زندگی را آموخته اید.((پیتر مك ویلیام)) 

اگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده و پاداش و امكان مشاركت بدهید، رشد خواهند كرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت.((رابرت اسلاتر))

اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.((فلورانس اسكاول شین)) 

اگر به نیروی اراده و توان خود باور داشته باشید، تیشه به ریشه‌ی كامیابی‌های خودتان زده‌اید.((استیو چندلر)) 

اگر پیوسته بكوشی و ایمان داشته باشی، سرانجام پیروزی از آن تو خواهد بود.((آن دیویس)) 

اگر تو باوری داشته باشی دست از جست و جو برمی داری؛ اگر باوری داشته باشی گمان می كنی كه از قبل می دانی.((اشو)) 

اگر خواهی از راهزنان نیمه ی راه آسوده باشی، زر و ایمان و مقصدت را از كسان پنهان دار.((گوته)) 

اگر دعا كنیم، ایمان خواهیم داشت، اگر ایمان داشته باشیم، محبت خواهیم نمود و اگر محبت كنیم، خدمت نیز خواهیم كرد.((مادر ترزا)) 

اگر راه رسیدن و تقرب به خداوند، ایمان باشد و [شرط] وارد شدن به ابدیت، چیزی جز همین ایمان نباشد، پس فلسفه هیچگاه ابدیت نخواهد داشت.((هایدگر)) 

اگر شما به خودسازی، نوآوری، پیشرفت و دگرگونی باور داشته باشید، باید بدانید كه برای به دست آوردن آنها، هیچ چیز بهتر از چشم و هم‌چشمی نیست.((استیو چندلر)) 

اگر عشق با شما سخن گوید، او را باور كنید، هر چند پژواك‌اش، رویاهایتان را آشفته سازد.((جبران خلیل جبران)) 

اگر من زیاد پول داشته باشم، دیگران بی‌پول می‌مانند! این نابخردانه‌ترین باور است.((اندرو متیوس)) 

اگر می خواهید در زندگی كامیاب شوید، بدانید چه می كنید، به كار خود باور داشته باشید و بدان عشق بورزید.((زیگ زیگلار)) 

اگر می خواهید سزاواری و شایستگی دریافت دارایی ها و دهش های زندگی را داشته باشید، باید این امر را باور كنید كه سزاوار آن هستید.((جك كانفیلد)) 

امید به پیش می نگرد، حال آنكه ایمان، باور دارد كه پیشاپیش ستانده است و هماهنگ با آن به كنش می پردازد.((فلورانس اسكاول شین)) 

اندیشه همچون خاك گودی است كه تا در آن، دیدگاهها و باورهای تازه نكاریم، به بار نمی نشیند.((سرجور شورارینولد)) 

انسان باید خود را به دو چیز عادت دهد : جفای ایمان و ستم بشریت.((بقراط))

 

انسان برای برخورداری از شادی باید خودش را باور كند.((توماس پاین))

انسان تنها هنگامی كه سالخورده است می تواند باورهای جماعت، افكار عمومی و آینده را نادیده گیرد. انسان سالخورده با مرگ قریب الوقوع خود تنها است و مرگ نه چشم دارد و نه گوش. انسان سالخورده نیازی ندارد كه خوشایند مرگ باشد.((میلان كوندرا)) 

انسان فروتن، كسی است كه در فضیلت خود، هم دارای باور است و هم فروتنی دارد، ولی همچنین، توانایی درك محدودیت هر یك را نیز دارا است.((شری كارتر اسكات)) 

انسان‌های عاشق پریشان، تنها در چشمان كسانی ناامید هستند كه به عشق باوری ندارند.((ژان ژنگ)) 

اهل بازار بر این باور اشتباهند كه فرهنگ را هم می توان با زمان بندی دگرگون ساخت!((ارد بزرگ)) 

ای فایده باوران، حتی شما نیز هر فایده ای را به مثابه ارابه خواست خویش دوست می دارید. آیا شما نیز از سر و صدای چرخهای آن ناراحت نیستید؟((نیچه)) 

ایمان از كردار جدا نیست و عمل از پندار.((جبران خلیل جبران))

ایمان به بخت و قسمت، بدترین نوع بردگی است.((اپیكتت))

ایمان به همراه تلاش و تكاپو می‌تواند همه‌ی خواسته‌ها و رویاها را برآورده سازد.((آنتونی رابینز)) 

ایمان قوت روح است.((آنتوان چخوف)) 

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است كه موفقیت نهایی مان را تضمین می كند.((ویلیام جیمز)) 

ایمان یعنی رفتن بدون آنكه مطمئن باشی به كجا می روی.((فردیك بوشنر)) 

ایمان، آگاهی از آن است كه اقیانوسی وجود دارد: زیرا شما یك نهر آب دیده‌اید.((ویلیام آتر ورد)) 

ایمان، باور پیش از دریافت است.((آلفرد ای. مونتاپرت)) 

ایمان، پیش از هر چیزی، پذیرا بودن است: باور به ناشناخته.((الن واتس)) 

ایمان، تنها زاده‌ی عشق و شور زندگی است.((باربارا دی آنجلیس)) 

ایمان، دانستن راز جهان هستی نیست، بلكه باور پابرجا به این امر است: رازی وجود دارد كه باشكوه تر از ما است.((خاخام دیوید ولپ)) 

ایمان، زنجیر ظریفی است كه ما را به ابدیت پیوند می دهد.((اسمیت))

ایمان، نیرویی فراتر از منطق است.((اچ.ال. منگن)) 

این باور تو است كه تو را به خواسته هایت می رساند، مگر اینكه شهامت خواستن آن را نداشته باشی.((جك كانفیلد)) 

این باورهای ما هستند كه سرنوشت‌مان را رقم خواهند زد.((آنتونی رابینز)) 

این سرچشمه های بیرون از ما نیستند كه كامیابی یا شكست ما را رقم می زنند، بلكه باور ما به خودمان است كه زندگی مان را آن گونه كه می خواهیم، شكل می دهد.((شری كارتر اسكات)) 

اینكه تنها خردمند باشی و بینش باطنی داشته باشی، خردمندی نیست؛ خردمندی آن است كه دل را باور كنی.((جرج سانتایانا)) 

اینكه دیگران، همه ی باورهای شما را بپذیرند، امری، نشدنی است.((آنتونی رابینز)) 

اینكه مغز باید نوكر و كارگر شكم باشد در حقیقت عقیده ی آن كسانی است كه نه حاصل دسترنج خود را می خورند و نه به سهم خود قناعت می كنند.((آرتور شوپنهاور))

آدمی، ثمره ی باورهای خویش است.((آنتوان چخوف)) 

آری، تعصب، چشمهای بینا را كور می كند و گوشهای شنوا را كر می سازد و هر كسی را به باوری وادار می كند كه خرد و دانش، آن را گواهی ندهد.((خوارزمی))

آموزگاری كه در سایه‌ی پرستشگاه راه می‌رود و پیروانش او را در بر گرفته‌اند، چیزی از دانش خود نمی‌دهد، بلكه باور و مهربانی و عشق خود را می‌بخشد.((جبران خلیل جبران)) 

آموزه ای پدید آمد و باوری در کنارش: همه چیز پوچ است؛ همه چیز یکسان؛ همه چیز رو به پایان! نیچه

آموزه ای پدید آمد و باوری در كنارش: همه چیز پوچ است؛ همه چیز یكسان؛ همه چیز رو به پایان!((نیچه)) 

آن كس كه نداند خواست خویش را در چیزها چگونه بگمارد؛ دست كم معنایی بر آن خواهد افزود ... و از آن، این پندار زاده می شود كه گاهی در آن خواست بنیاد باوری بوده است.((نیچه)) 

آن گونه كه باور دارید، زندگی كنید. آنگاه می توانید دنیا را زیر و رو نمایید.((هنری تورئو)) 

آنان كه ملتها را آفریدند و بر فرازشان ایمانی و عشقی آویختند، آفرینندگان بودند و این سان زندگی را خدمت گزاردند.((نیچه)) 

آنجا كه مرد به صحت و اهمیت افكارش ایمان دارد، آن ندا و شوق لازم برای پشتكار و تلاش بی وقفه جهت كشف روشن ترین، سودمندترین و پرقدرت ترین بیان آن افكار در او طنین افكن می شود.((آرتور شوپنهاور)) 

آنچه را كه غوغا روزی بی دلیل باور داشته است، چه كس می تواند با دلیل واژگون كند؟((نیچه)) 

آنچه روابط را پایدار نگه می‌دارد، آن است كه با وجود نگرش‌ها و باورهای گوناگون، بتوانید به گونه‌ای با هم ارتباط برقرار كنید و پلی میان دنیاهای خود بزنید كه به روابط شما آسیبی نرساند و آن را پایدار و ماندگار نگه دارد.((آنتونی رابینز)) 

آنچه سبب امنیت روح می شود ایمان است.((گارودی))

آنچه صادقانه باور داری، نادرست نخواهد بود.((دی اچ لارسن))

آنچه والا بودن یك فرد را ثابت می كند، كرده های او نیست چون بیخ و بن آنها روشن نیست و معانی گوناگونی دارند؛ والایی در ایمان به هدف و آرمان است.((نیچه)) 

آیا می خواهید حرفهای شما را باور كنند؟ از خود سخن نگویید.((بلز پاسكال))

آینده متعلق به كسانی است كه در آرزوی آن هستند و به آن ایمان دارند.((مصطفی كمال پاشا)) 

آيا مي خواهيد حرفهاي شما را باور كنند؟ از خود سخن نگوييد.((بلز پاسكال))

با ایمان،كار زیادی نمی توانید بكنید، ولی بدون آن، هیچ كاری نمی توانید انجام دهید.((سمیول باتلر)) 

با دگرگونی باورها، ارزشها، قوانین و هویت، می توان همه ی رفتارها را دگرگون نمود.((آنتونی رابینز)) 

باور بدون كنش، باور نیست. باور اگر پویا نباشد، مرده است.((فلورانس اسكاول شین)) 

باور به اندیشه‌ی خود و آگاهی از اینكه هر كس می‌تواند گنجینه‌ای از خوشبختی‌ها را در وجود خودش داشته باشد، ریشه‌ی "خودبینی" است.((ناتانیل براندن)) 

باور به خویشتن، افتخار به خویشتن و خصومت و مسخرگی نسبت به ایثار، از جمله بدیهی ترین ویژگی های اخلاق والاست، درست همانند كم ارزش دانستن و احتیاط نسبت به همدردی و دلی مهربان.((نیچه)) 

باور چیست؟ از كجا سرچشمه می گیرد؟ هر باور، چیزی را حقیقی انگاشتن است.((نیچه)) 

باور خود را در عملكردتان پیاده كنید.((رالف والدو امرسون))

باور داشتن به كاری كه انجام می دهید یك مطلب است و متعهد بودن كامل به آن كار، مطلبی دیگر.((جان ماكسول)) 

باور داشته باشیم كه یك روز و تنها یك روز، دوستمان خواهند داشت و آن، پرواز مشخص قلب در روشنایی است.((كریستین بوبن)) 

باور درستی كه نتواند منطق خود را اثبات كند، دانایی نیست، اما چون شناخت به حقیقت است، نادانی هم نمی باشد و این فاصله ی میان دانایی و نادانی است.((افلاطون)) 

باور كردن دروغی كه انسان صدبار [ آن را ] شنیده، آسانتر است از حقیقتی كه انسان حتی یك دفعه هم آن را نشنیده است.((جان كایزل))

باور كنید كه سزاوار رسیدن به آرزوهایتان هستید تا آرزوهایتان به حقیقت تبدیل شوند.((دارن ال جانسون)) 

باور كنید، هر كاری كه انجام می دهید و به هر صورتی كه این كار را می كنید، به میزان زیادی به خودتان باز خواهد گشت.((ریچارد تمپلر)) 

باور من این است كه همه كارها را خداوند روبراه می كند و آن خدای قادر و متعال هیچ نیازی به توصیه و راهنمایی من ندارد؛ در این صورت دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.((هنری فورد)) 

باور نداشتن به گفتار بی آلایش پارسایان، دشنام بر شكوه قهرمانانه ی آنها است.((كریستین بوبن)) 

باور، نیرومندتر از خوش بینی است.((فلورانس اسكاول شین)) 

باورها و ارزش‌ها، بهترین راهنما و مشاور زندگی شما هستند.((آنتونی رابینز)) 

باورهای شما همچون ردپاهایی هستند كه با تكرار اندیشه ها و واكنش هایتان، شكل می گیرند و محكم تر می شوند.((مارشا برایتِن باخ)) 

باورهای شما، بیانگر منش و انسانیت شما است.((برایان تریسی)) 

باورهای شما، تجربه هایتان را به وجود می آورند؛ به هر چیزی كه آگاهانه یا ناخودآگاه باور داشته باشید، همان را در زندگی به دست خواهید آورد.((كارول تاتل)) 

باید پیوسته به پروردگار بی همتا رو آوریم، در هر كاری او را بینا دانسته و باور كنیم كه روزی دهِ مختار، اوست.((بزرگمهر)) 

باید در هر كاری به امكان و عملی بودن آن كار ایمان داشت.((آندره موروا)) 

بپذیرید كه قدرت ایمان از ترس بیشتر است.((جان ماكسول))

بچه همیشه از محیط خود، اولویتها، نگرشها و علایق و اصول اعتقادی را می گیرد.((جان ماكسول)) 

بخت و اقبال اصطلاحي است كه ضعفا به كار مي برند و عذر و بهانه اي براي ارتكاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند به وجود سرنوشت باور ندارند.((راسفور))

بدون ایمان و باور پابرجا، نمی‌توانید زندگی كنید.((آنتونی رابینز)) 

بر این باور باش كه عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده ی خطرهای بزرگ است. آنگاه كه شكست می خوری، از شكست خود درس بگیر.((دالای لاما))

براستی آیا این خداوند است كه انسان را آفریده است یا عكس آن؟ خداوند، درهای فراوانی ساخته كه به حقیقت گشوده می شوند و آنها را برای تمام كسانی كه با دست ایمان به آن می كوبند، باز می كند. نیكی در انسان باید آزادانه جریان و تسرِی یابد.((جبران خلیل جبران)) 

برای ایمان داشتن باید حصار پیشداوری ها را برچید.((پائولو كوئیلو))

برخی اندك دارند، ولی همه را می‌بخشند، آنها به زندگی و به گشاده‌دستی زندگانی باور دارند. گنجینه‌هایشان هرگز تهی نمی‌شود و تا ابد لبریز است.((جبران خلیل جبران)) 

برخی چیزها را باید باور كرد تا دیده شوند.((رالف هاجسن)) 

برخی ها خرسند هستند كه اتاقكی پر از فسیل دارند و در مغزشان نیز " یقین ها " یی [ و باورهایی ].((نیچه)) 

بروید و به آنچه ایمان دارید، عمل كنید.((رالف والدو امرسون))

بزرگترین خشنودی های زندگی، زمانی به دست می آید كه انسان بداند در راستای باورهای راستین خود، رفتار كرده است.((آنتونی رابینز)) 

بزرگترین خوشی و لذت در زندگی، انجام آن چیزی است كه مردم باور دارند شما نمی توانید انجام دهید.((والتر بگوت)) 

بسیاری از ناامیدی‌هایی كه احساس می‌كنیم، زاییده‌ی دیدگاه‌ها، باورها و ارزش‌های خودمان است و ارتباطی با آنچه پیش آمده ندارد.((آنتونی رابینز)) 

بشر امروز در پرستش بتان می زید؛ بتان عرصه ی اخلاق، بتان گستره ی سیاست، بتان عرصه ی فلسفه. خدایانی كاملاً باطل كه خود آنها را بر ساخته آنگاه پرستیده اند. از این روی از راه راست بیراه گشته و همواره بر این باور پا می فشرده و از آن چنان جانبداری كرده تا اینكه به فرجامش رسیده اند؛ جایگاهی كه از همان ابتدا به نیستی و فنا چشم داشت.((نیچه)) 

بشر تا زمانی كه زندگی را به عنوان چیزی مقدس باور نداشته باشد و به همنوعان خود به چشم برادر نگاه نكند، زندگی دیگران را تباه خواهد كرد.((لئو نیكولایویچ تولستوی))

بشري كه حق اظهار عقيده و بيان انديشه خود را نداشته باشد، موجودي زنده به شمار نمي رود.((شارل دو مونتسكيو))

بگذارید هر كس بر مبنای باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته های خود قضاوت كند، نه اینكه شخص طوطی صفت گفته دیگران را بازگو كند.((دیل كارنگی))

بگذاريد هر كس بر مبناي باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته هاي خود قضاوت كند، نه اينكه شخص طوطي صفت گفته ديگران را بازگو كند.((ديل كارنگي))

به امری باشكوه تر از خود، باور داشته باشید.((باربار بوش)) 

به آرزوهای خود ایمان بیاورید و به گونه ای به آنها بیندیشید كه گویی به زودی رخ می دهند.((ارد بزرگ)) 

به باور من، پشتكار، بردباری و پایداری، بزرگترین سبب كامیابی است. با اینها می‌توان بر همه چیز و حتی طبیعت چیره شد.((راكفلر)) 

به باور من، هر چكامه سرای راستین باید با دیدگاههایی كه از حقایق ابدی در او بهوجود می‌آید، بر همه‌ی اندیشه‌های زمان خود، چیره و توانا باشد.((ویكتور هوگو)) 

به خود باور داشته باش؛ به سخن دل ات توجه داشته باش.((رالف والدو امرسون)) 

به خودتان باور داشته باشید؛ به گفته ی دیگران اهمیت ندهید.((رالف والدو امرسون)) 

به دوستی ای كه بعد از عشق بین دو نفر حكمفرما می شود باید باور داشت.((الكساندر دوما)) 

به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم. آندره ژید

به یاد داشته باشید كه باور و استراتژی های شما، با هم، از چنان قدرتی برخوردارند كه می توانند شما را به بهترین نتیجه ی ممكن برسانند.((پَت وایمَن)) 

به یاد داشته باشید، باور، اطمینان و قطعیت، یك مهارت و توانایی است كه هرچه بیشتر آن را تمرین كنید، هر بار می‌توانید با سادگی بیشتری به آن دست یابید.((آنتونی رابینز)) 

بهتر است انسان چیزی نداند، تا اینكه بسیاری چیزها را نیمه تمام بداند. بهتر است كه با عقاید خودمان یك ابله كم عقل باشیم، تا آنكه با عقاید دیگران یك مرد دانشمند به حساب آییم.((نیچه)) 

بهتر است انسان در برابر سختی‌ها، بردباری به خرج دهد و زاری نكند؛ زیرا نسبت به خیر و شر این مسایل نمی‌توان باور داشت و سخت‌گیری در این موارد هم كمكی به آینده نمی‌كند.((افلاطون)) 

بیان باورها به گونه‌ی درست، دربرگیرنده‌ی این است كه جرأت كنیم با دیگران دیگرگون بوده و مورد مهر و دوستی نباشیم.((آبراهام مازلو)) 

بیایید پیش از آنكه خیلی دیر شود و زمان بگذرد، باور خود را از زنجیره ی واكنش‌های اتمی انفجاری به زنجیره‌ی واكنش عشق خداوندی دگرگون سازیم. عشق، عشق به خدا و سایر انسانها؛ این فرمول خداوند برای آرامش است.((ریچارد كاردینال كوشینگ)) 

بیشتر كامیابی من ناشی از این باور است كه می دانم توانایی انجام بسیاری از كارها را دارم، هرچند كه آن كارها را پیش تر انجام نداده باشم.((آنتونی رابینز)) 

بیشتر مردم، باورهای خودشان را با راستی و درستی اشتباه می گیرند.((ادوین هاركنس اسپاینا)) 

بی‌شك زندگی ما انسانها هدفی دارد. بدون باور پابرجا به این چَم، مفهوم و هدف، دیگر انگیزه‌ای برای زندگی باقی نمی‌ماند.((آنتونی رابینز)) 

پاكدل را كسی باور نمی كند، مگر پاكدل.((هرمان هسه))

پدر و مادر، زمانی در برابر فرزندان خود ناتوان هستند كه به گفته‌ها و رفتارشان باور ندارند و زمانی، استوار و نیرومند و رُك برخورد می‌كنند كه به خود باور دارند.((آبراهام مازلو)) 

پریشانی من از این نیست كه به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام كه دیگر نمی توانم تو را باور كنم.((نیچه)) 

پیش از آنكه چیزی بخواهید، باید بدانید این چه جیزی است كه خواهان و آزومند آن هستید و پس از آن باور داشته باشید كه بدان خواهید رسید.((جك كانفیلد)) 

پیش از دانستن باید ایمان داشت.((مثل قدیمی)) 

پیشامدهای باور نكردنی و بحرانهای بزرگ به ما نشان می دهند كه سرچشمه های زندگی ما از آنچه می پنداشتیم باشكوه ترند.((ویلیام جیمز)) 

تا زمانی كه به تمام ریشه های بنیادی زندگی مان باور نداشته باشیم، نمی توانیم به زندگی دلخواه و شادی كه در ذهن داریم، دست یابیم و سبك زندگی را آنگونه كه خود می خواهیم، شكل دهیم.((گیل لیندن فیلد)) 

تا قبل از اواسط ماه روزه باید نزد دوفن بروم حتی اگر پاهایم تا زانو سائیده شوند. ژان دارک

تجربه و آزمون عبارت است از پیگیری روش منظم اندیشه ها و باورهای ما بر حسب تجربه و آزمایش در اعمال.((كلود برنارد)) 

ترس، شك و تردید و نبود اطمینان و باور، هرگز نتایج چندان گهرباری ندارند و نخواهند داشت.((آنتونی رابینز)) 

تصمیمات من، باورهای مرا آشكار می سازند.((اسپنسر جانسون)) 

تمام امور باور كردنی، وجدان راحت و ظاهر حقیقت از راه حواس پدید می آید.((نیچه)) 

تنها دو راه برای زیستن در زندگی خود داری، اول اینكه هیچ معجزه ای را باور نكنی و دیگر اینكه همه چیز را معجزه بدانی.((آلبرت انیشتین))

تنها راه به یاد سپردن و پاس داشتن تجربه‌های والای زندگی، تكرار پیوسته‌ی آن‌هاست تا آنجا كه به شكل یك باور پذیرفته شوند.((كالین ویلسون)) 

تنها كاری كه باید انجام دهید، این است كه به درون خود بنگرید، گوش فرا دهید و به خود باور داشته باشید. در بیرون، سرچشمه ی فراستی وجود ندارد كه بتواند به پرسش های شما پاسخ دهد.((شری كارتر اسكات)) 

تنها محدودیت ما برای شناخت فردا، تردیدهای امروزمان است. بیایید با ایمانی نیرومند و باوری پویا به پیش رویم.((فرانكلین روزولت)) 

تنها یك دلیل برای شكست انسان وجود دارد و آن كمبود ایمان فرد به خودِ واقعی اش است.((ویلیام جیمز)) 

توانگران و تهیدستان، دو نگرش كاملاً متفاوت [ =دیگرگون ] نسبت به پول داشته‌اند. تهیدستان، آرزو می‌كرده‌اند پول به دست آورند و توانگران، باور داشته‌اند كه به دست می‌آورند.((اندرو متیوس)) 

جماعت درس خوانده ی باسواد آنقدر افراط می كنند و گندش را بالا می آورند كه افتخار و شرف نابغه را لكه دار می كنند؛ دقیقاً به همان صورت كه ایمان به مقدسات به جهل و خرافه پرستی ابلهانه بدل می گردد.((آرتور شوپنهاور))

چگونه می توان جاذبه پیدا كرد؟ بیشتر سعی كنید دیگران خودشان را باور كنند تا شما را.((دان رینالد)) 

چنانچه خواهان روابطی پسندیده و كامروا با دیگران هستید، نخستین باور هسته‌ای و مركزی كه می‌باید داشته باشید، آن است كه بدانید هویت و منش راستین مردم با رفتارها، پاسخ‌ها و واكنش‌های آنها یكی نیست.((آنتونی رابینز)) 

چنانچه كسی را باور نكنید، خواهید مُرد.((آنتونی رابینز)) 

چه آسان می توان مطابق عقاید دیگران زندگی كرد، چه آسان می توان در خلوت و انزوا مطابق نظرات خود رفتار نمود، اما بزرگ آن كسی است كه در میان مردم، استقلال رای خود را در عین صمیمیت و مهربانی حفظ كند.((رالف والدو امرسون))

چه بسیارند مردمان كامیابی كه دلیل كامیابی آنها، باور همسرشان به آنها بوده است.((فلورانس اسكاول شین)) 

چه بسیارند مردمانی كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتكا به نفس بی بهره اند.((فلورانس اسكاول شین)) 

چه خوب است كه گهگاه انسان به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید.((فلورانس اسكاول شین)) 

چیزی که بیشتر مرا به‌این شیوه معتقد کرده‌است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هرچیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به‌طور ساده جلوه دهد. نیما یوشیج

حماقت های هوشمندان را باور نمی كنیم؛ چه لطمه هایی به حقوق بشر!((نیچه)) 

خدا را باور كنید، برای اینكه به چنین باوری محتاجید.((ایمانوئل كانت))

خداوند بی نهایت است و بدون مكان و زمان، اما به قدر فهم تو كوچك می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو كارگشا می گردد.((ملاصدرا)) 

خداوند خود به الهیات نیازی ندارد، وجودش را ایمان به او پایه ریزی و استوار نمی كند.((هایدگر)) 

خود را باور داشته باشید. شما بیش از آنچه می اندیشید، می دانید.((بنجامین سپاك)) 

خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور.((ساموئل اسمایلز))

خوشبختی زمانی به دست می آید كه شما به كاری كه انجام می دهید باور داشته باشید، آن را خوب بشناسید و دوست بدارید.((برایان تریسی))

خوشبختی فقط یك تعریف دارد، باور داشتن خوشبختی.((راشیلد))

در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد كرد. باید كه مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه كه طبع و اندیشه ی ما می پسندد.((آندره موروا)) 

در این زندگانی، هر چیزی كه به‌ راستی ارزشمند باشد، مستلزم ایمان و باور پابرجاست.((آنتونی رابینز)) 

در راه رسیدن به كامیابی، به كسی دل خوش كن كه به او باور داری.((شارو نادا)) 

در زمانه ی ما نسبت به كسی كه به خود باور دارد، بدگمان می شوند.((نیچه)) 

در زندگی راستین، اگر ما نقش ایده‌آل خود را باور كنیم و از عهده‌ی اجرای آن خوب برآییم، بدون تردید، بازیگر كامیابی خواهیم شد.((استیو چندلر)) 

در قلمرو دانش، یقین و اعتقادهای بی چون و چرا جایی ندارند.((نیچه)) 

در كارنامه زندگی من چیز برجسته یا درخشانی نیست، جز شاید یك مورد و آن اینكه آنچه را به انجام آن باور دارم، انجام می دهم... و لحظه ای كه تصمیم به انجام كاری می گیرم، عمل می كنم.((تئودور روزولت)) 

در میان مردمان فهمیده، استوارترین اساس زناشویی، دوستی و رفاقت است؛ اشتراك در علایق یكدیگر و توانایی در به سامان رساندن باورها و درك اندیشه ها و رویاهای یكدیگر به گونه ای مشترك.((جبران خلیل جبران)) 

در هر شرایط، خود را نبازید و دو ریسمان امید و ایمان را رها نكنید.((زیگ زیگلار)) 

دروغ بزرگی را با صدای بلند بگویید و مدتی آن را تكرار كنید؛ دیر یا زود، مردم آن را باور خواهند كرد.((؟)) 

دروغ هرچه بزرگتر باشد، احمقها زودتر باور می كنند.((؟))

دوری كردن از بیان باورها و پیشداوری، بخشی از فرآیند پیشرونده‌ی شكوفا كردن آدمی است.((آبراهام مازلو)) 

دهان را از واژه های نجیب پر می كنید و بر ماست آیا كه باور داریم دلهای شما، شما دروغ زنان، سرشار است؟((نیچه)) 

دیدن، باور كردن است و احساس، راستی.((توماس فولر)) 

دیگران باید ابتدا ایمان به خویشتن را فرا گیرند.((نیچه)) 

ذهن خود را باز و پذیرا نگه دارید و همواره گنجایش راه دادن اندیشه‌ها و باورهای تازه را در خودتان ایجاد كنید.((آنتونی رابینز)) 

راه میان‌بر و ایمن به نومیدی و تسلیم [=گردن نهادن] این است كه باور داشته باشیم جایی، طرحی از چیزهایی وجود دارد كه تعارض، مبارزه، نادانی، زیاده‌خواهی و آز و بدخواهی شخص را از میان می‌برد.((دیوید لیلینتال)) 

رفتار و منش هر فرد، كتاب مصور اندیشه ها و باورهای اوست.((رالف والدو امرسون))

رفتارهای ما به شدت تحت تاثیر باورهای ما هستند.((آنتونی رابینز)) 

رمز تصمیم گیری های بهتر این است كه باور كنم سزاوار وضعیت بهتری هستم و سپس برپایه ی این باور، عمل كنم.((اسپنسر جانسون)) 

روح آدمی نامیراست، اما ارواح صالحان نامیرا و الهی هستند. سقراط

رهبران برخوردار از بینش و بصیرت می دانند كه كدام نیمه را باور كنند.((جان ماكسول))

زمانی كه انسان، به درستی جستارهای خود باور داشته باشد، در پیشگاه مردمان زیرك و دوست، می‌تواند از جستارهای بزرگی كه بدان دلبستگی دارد، با جرأت و باور سخن گوید.((افلاطون)) 

زمانی كه ایمان و باور خود را از دست می‌دهید، زندگی، پوچ و بی‌معنا می‌شود و زمانی كه زندگی، پوچ و بی‌معنا شود، دیگر زنده نخواهید بود و زندگی را از كف خواهید داد.((آنتونی رابینز)) 

زمانی كه پیشه‌ی سخت و توان فرسایی دارید و ایمان و باور پابرجایی نیز بدان ندارید و مفهوم و هدفی والا را در آن نمی‌بینید و نمی‌یابید، زندگی برای شما جهنم خواهد شد.((آنتونی رابینز)) 

زمانی كه همه چیز خوب است و در مورد همه چیز، آسوده دل هستید، گوش‌تان بدهكار نیست، ولی هنگامی كه در زندگی با دشواری روبه‌رو شدید یا درد و رنجی به سراغتان آمد، آنگاه گوش شنوا پیدا می‌كنید و پذیرش‌تان برای باورها و اندیشه‌های تازه بالاتر می‌رود.((آنتونی رابینز)) 

زندگی برای هیچ كس آسان نیست. اما كه چه؟ باید پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشیم. باید باور كنیم كه هر یك برای انجام كاری استعداد داریم و آن كار باید انجام شود.((ماری كوری)) 

زندگی كردن همچون مجموعه ای از لایه های زیرین یك سازندگی عاشقانه است كه دوباره و دوباره در طول زندگی بازسازی می شود. این را زمانی باور می كنی كه آن را تجربه كرده باشی.((بیورنست یئرن)) 

زندگی هر كس، تصویری عینی از برآورد باورهایی است كه در ذهن نیمه هشیار او نقش بسته است؛ پس به هر كجا كه برود، درست همان شرایط را با خود می برد.((فلورانس اسكاول شین)) 

زندگی، دیوانه ای بیش نیست؛ هر گاه دلش بخواهد با نقشه ها، اهداف، محاسبات و باورهای ما مخالفت می كند.((كریستین بوبن)) 

سخن گفتن درباره‌ی آرامش بس نیست، باید آن را باور داشت. باور به آرامش بس نیست، باید روی آن كار كرد.((الینور روزولت)) 

سخنانی به دل می نشینند كه سخنران به گفته هایش باور داشته باشد و آنها را با شور و شوق بیان كند.((زیگ زیگلار)) 

سرآغاز بهروزی این است كه بدانیم باورهای ما ارادی است.((آنتونی رابینز)) 

سرنوشت چیزی است كه انسان تنها وقتی اوضاعش به خوبی نمی گذرد به آن اعتقاد دارد و وقتی مشكلات از بین رفت، سرنوشت هم فراموش می شود.((؟))

سزاوار نیست که من، احترام یک فرد را بر احترام راستی، مقدم شمارم، بلکه لازم است باور خود را بیان کنم. افلاطون

سزاوار نیست كه من، احترام یك فرد را بر احترام راستی، مقدم شمارم، بلكه لازم است باور خود را بیان كنم.((افلاطون)) 

شاعران همه باور دارند که هر گاه کسی بر چمن یا بر دامنه ای خلوت دراز بکشد و گوش کند، از آن چیزهایی که در میان زمین و آسمان است چیزی دستگیرش نخواهد شد. نیچه

شاعران همه باور دارند كه هر گاه كسی بر چمن یا بر دامنه ای خلوت دراز بكشد و گوش كند، از آن چیزهایی كه در میان زمین و آسمان است چیزی دستگیرش نخواهد شد.((نیچه)) 

شاید در این اندیشه باشم كه شایسته ی موقعیت بهتری هستم، اما كردارهایم نشان می دهند كه گاهی اوقات به راستی به این مسئله باور ندارم.((اسپنسر جانسون)) 

شب آنگاه زیباست كه نور را باور داشته باشیم.((دوروستان))

شكوه دوستی در دستان دراز شده به سوی هم، لبخند با محبت و شادی همنشینی نیست، بلكه الهامی روحانی است كه هر زمان فرد كشف می كند شخصی دیگر باورش دارد و می‌خواهد به او باور داشته باشد، به او دست می‌دهد.((رالف والدو امرسون)) 

شما ناگزیرید شادی را باور داشته باشید، وگرنه شادی هیچ گاه از راه نمی‌رسد.((داگلاس مالوچ)) 

شما نمی توانید با تنفر داشتن از دیگری خودتان را به خدا نزدیكتر كنید، چه باور داشته باشید كه این خشمی بجاست و یا نه. رابطه میان روح - كه شما هستید - و خدا بر اساس عشق است و جایی كه عشقی پاك هست، هیچ جایی برای هیچ نوع خشمی وجود ندارد.((سری هارولد كلمپ)) 

شما همان چیزی را می بینید كه باور دارید.((ادوین هاركنس اسپاینا)) 

شناخت ارزشهای باطنی و باور داشتن به رویاها، بخشی از دارایی زندگی است.((جك كانفیلد)) 

شهامت، بزرگترین كیفیت دینی است و دیگر چیزها پیامد آن هستند. تو اگر شهامت نداشته باشی نمی توانی راستگو باشی. اگر شجاع نباشی نمی توانی عاشق باشی، نمی توانی با ایمان باشی و نمی توانی در راه جست و جوی حقیقت گام برداری.((اشو)) 

طلب فراموشی كردن را نمی توان با وسوسه ی ساده به نیرنگ زدن، یكی پنداشت.((میلان كوندرا)) 

عشق برای مرد [ گونه ای ] از احساسات عمیق و غیر ارادی نیست، بلكه قصد و عقیده است.((مادام دوژیرادرن)) 

عقاید و نظرهای دشمنانمان در مورد ما به حقیقت نزدیكتر است تا عقاید و نظرهای خودمان درباره خود.((لاروشفوكلد)) 

عقيده اي كه مردم از ترس جانشان بپذيرند، پايدار نيست.((سعيد نفيسي))

فرزندان شما نماینده‌ی دیدگاه‌هایتان هستند. آنها در حكم جملاتی هستند كه باورهای شما را بیان می‌كنند.((ژاكلین جكسون)) 

فضیلت، خوشبختی و سعادت را تنها برای كسانی به ارمغان می آورد كه به فضیلت خود ایمان دارند.((نیچه)) 

فیلسوف باید از ایمان به زبان فراتر رود، زیرا مفاهیم در چارچوب زبان اسیر می شوند و نمی توان آنها را به طور كامل با زبان بیان كرد.((نیچه)) 

فیلسوفی كه درصدد آفرینش جهان بنا بر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این، همان روا داشتن استبداد بر دیگران است.((نیچه)) 

كارهایی را كه می توانیم یا نمی توانیم بكنیم و آنچه را كه شدنی یا نشدنی می پنداریم، به ندرت، برآمده از توانایی راستین ما بوده و بیشتر از باورهایی كه نسبت به خود داریم، سرچشمه می گیرد.((آنتونی رابینز)) 

كسی كه از شكست خوردن می هراسد، به شكست خود باور دارد.((ناپلئون بناپارت)) 

كسی كه باورهای خود را هرگز تغییر نمی دهد همچون آب راكدی است كه در آن، كرمها لانه می كنند.((ویلیام بلیك)) 

كسی كه بسیار بر باور خود پافشاری می كند، همراهان كمی خواهد داشت.((لائوتسه))

گاه در عشق مي آموزيم كه رعايت حال ديگري بهتر از پافشاري در اثبات عقيده است.((لئوبوسكاليا))

گر كسی را ایمان پابرجا نباشد و داد راستین نداند و ذهنش آشفته باشد، هرگز دانش وی كمال نپذیرد.((بودا)) 

ما باور داریم انسانی كه ماشین اختراع می كند و سبب بیكار شدن كارمندی می شود، این استعداد را هم دارد كه شغل بیافریند.((جان‌ اف‌ كندی‌))

ما باید به توانمندی و توانایی خود باور داشته باشیم كه اگر در آینده با چیز تازه‌ای روبرو شدیم، بتوانیم نااندیشیده به كنش بپردازیم.((آبراهام مازلو)) 

ما در بین كسانی كه با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می شویم كه در بین كسانی باشیم كه با ما هم عقیده نباشند.((فرانك))

ما نسلی گمشده هستیم. صبح تا شب بدون هدف سگ دو می زنیم و همیشه به دلار چشم دوخته ایم كه جهت را به ما بنماید. این تنها معیاری است كه می شناسیم. نه در عمق وجود خویش باوری داریم و نه مرزهای اخلاقی خود را می شناسیم.((مجله تگزاس بیزنس)) 

مادرم کلید کامیابی من بود. او با همه‌ی وجودش به من ایمان داشت و من احساس می‌کردم کسی را دارم که برایش زندگی کنم؛ کسی که نباید ناامیدش کنم. توماس ادیسون

مادرم كلید كامیابی من بود. او با همه‌ی وجودش به من ایمان داشت و من احساس می‌كردم كسی را دارم كه برایش زندگی كنم؛ كسی كه نباید ناامیدش كنم.((توماس ادیسون)) 

مجازات دروغگو این است كه حتی زمانی هم كه حرف راست می زند، كسی باور نمی كند.((؟)) 

مرد با اراده مردي است كه شخصيت انفرادي خود را در اجتماع گم نمي كند و شجاعت آن را دارد كه باورهاي خاص خود را آشكار نمايد.((اسكار وايلد))

مردان كم مایه به شانس باور دارند، مردان بااراده و خردمند، به علت و معلول.((رالف والدو امرسون)) 

مردم دورانهای فاسد، مردمی زیرك و اندیشمند و اهل تهمت و افترا هستند؛ آنها می دانند كه می توان بدون استفاده از خنجر و غافلگیری كسی را كشت و همچنین می دانند كه مردم آنچه را كه خوب بیان شود باور می كنند.((نیچه)) 

مردم هر زمان می اندیشند كه می توانند كاری را انجام دهند، به راستی فوق العاده می شوند. زمانی كه خود را باور می كنند، نخستین راز كامیابی را به دست می آورند.((نورمن وینسنت پیل)) 

مردي كه ادعا مي كند، ديگر اعتقادي به عشق ندارد؛ كسي است كه ديگر عشق به او اعتمادي ندارد.((مارس كرانشه))

مسلم بدانید كه باورهای انسان بر نگرش او مؤثر است؛ حتی اگر آن باورها درست نباشند.((جان ماكسول)) 

ملت ما محتاج به‌شنیدن حرف‌های جدی است. این کار با دکلاماسیون انجام می‌گیرد. من معتقدم که شعر فارسی باید وزنی را اختیار کند که به‌واسطه جدا شدن از موسیقی ِ یک‌روند ِ ما، به‌کار دکلاماسیون بخورد. نیما یوشیج

من باور دارم كه دو انسان از قلبشان به هم متصلند و مهم نیست كه چه كار می كنید، كه هستید و كجا زندگی می كنید؛ اگر مقدر شده كه دو نفر با هم باشند، هیچ مرز و مانعی بین آنها وجود نخواهد داشت.((جولیا رابرتز)) 

من باور ندارم كه رنج تنها، آموزنده است. اگر رنج به تنهایی آموزنده بود، می‌بایست همه‌ی مردم دنیا خردمند می‌شدند؛ چون هر كسی به گونه‌ای رنج می‌كشد. باید غمخواری، همدلی، شكیبایی، عشق، همت والا و میل به حساس باقی ماندن را به رنج افزود.((آن مارو لیندبرگ)) 

من خداوند را باور دارم، مشكل اینجا است كه آیا او هم مرا باور دارد؟!((أوله پأئوسه))

من متخصص اندیشه ها و باورهای ژنرال های خود هستم.((مارشال لیوتی)) 

من هرگز او را و خنده اش را باور ندارم هرگاه كه زبان به بدگویی از خود می گشاید.((نیچه))

من همیشه باور داشته ام كه در طبیعت، زیباتر از زن وجود ندارد.((گابریل گارسیا ماركز)) خطای این گفته را گزارش

من یكی از كسانی هستم كه ترجیح می دهم در ایمان غرق شوم تا اینكه بدون آن شنا كنم.((استنلی بلدوین)) 

می خواهم باور كنم كه در سطحی دیگر، اصلی دیگر هم هست.((ریچارد باخ)) 

می‌بایست این باور را در خود به وجود آورید كه می‌توانید بر همه‌ی دشواری‌های خود چیره شوید و همه‌ی آنها را از بین ببرید.((آنتونی رابینز)) 

میلیاردها نفر هستند كه گونه ها و اقسام دروغ ها را باور می كنند، ولی هنوز حال شان خوب است و برخی افراد هم راستی را باور دارند، ولی درمانده و بدبخت اند.((كریستوفر هایت)) 

نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با كسی است كه بردن را باور دارد!((ناپلئون هیل))

نپذیرید، باور نكنید، از هیچ‌كس، حتی از من، مگر آنكه با خرد بی‌گزند خودتان در هماهنگی و سازگاری باشد.((بودا)) 

نخستین گام برای بالا بردن نیروی اراده، باور كردن آن است.((استیو چندلر)) 

نخستین گام كامیابی در زمینه‌ی دگرگونی، به چگونگی باورهای انسان مربوط می‌شود و باورها، سكوی جنبش و كنش او هستند.((استیو چندلر)) 

نشانه ی نادانی شما، ژرفای باور شما به نبودن دادگری و تراژدی است. آنچه كرمِ صدپا زندگی می نامد، استاد به آن پروانه می گوید.((ریچارد باخ)) 

نگرش هر كس، باورهای او را ایجاد می كند و باورهای هر كس، منش او را می سازد.((مایكل ال اشتال)) 

نمایشگر را جانی است؛ اما جانی نه چندان با وجدان. ایمان او همواره به چیزی است كه بیش از همه دیگران را وادار به ایمان آوردن به آن می كند؛ ایمان به خویشتن خویش.((نیچه))

نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط برقرار كرد و با كمك چماق، آنها را وادار به پدیرفتن باورها و نقطه نظرهای خود كرد.((آنتونی رابینز)) 

نمی‌دانید تا چه اندازه، خودباوری سبب باور به هر چیز دیگر می‌شود.((ویكتور هوگو)) 

نوعی بی گناهی در دروغ نهفته است كه نشانه ای از باور نیك است.((نیچه)) 

نویسنده ای كه به كمال انسان، باور پابرجا نداشته باشد، نه احساس بخشش و پایبندی به ادبیات دارد و نه هرگز عضو خانواده ی ادبیات است.((جان اشتاین بك)) 

والاترین چیز در این دنیا آن است که بدانی چگونه متعلق به خودت باشی. میشل دو مونتین

وعده ها را باور نداشته باش، چون دنیا پر از وعده است.((پائولو كوئیلو))

وقتی باور داری كه می توانی حتما می توانی!((ماكسول مالتز))

وقتی براستی ایمان داری كه حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو!((الینور روزولت)) 

وقتی كسی تقدیر را باور داشته باشد، طبیعی است كه می نشیند و می گوید "هرچه خدا بخواهد همان است."((جین وبستر)) 

وقتی كه ما گنجینه های حقیقی در دست داریم، هرگز متوجه آن نمی شویم؛ چون آدمها به وجود گنج باور ندارند.((پائولو كوئیلو)) 

وقتی مردم از كسی تعریف می كنند كمتر كسی باور می كند، ولی وقتی كه از كسی بدگویی می كنند همه باورشان می شود.((؟)) 

وقتی همه با من هم عقیده می شوند، تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام.((اسکار وایلد)) 

وقتي مردم از كسي تعريف مي كنند كمتر كسي باور مي كند، ولي وقتي كه از كسي بدگويي مي كنند همه باورشان مي شود.

وقتي همه با من هم عقيده مي شوند، تازه احساس مي کنم که اشتباه کرده ام.((اسکار وايلد))

هر انسانی که بخواهد ...، در وجودش به دیگری فرمانی می دهد که اطاعت می کنند یا او باور می کند که از این فرمان پیروی کرده اند. نیچه

هر انسانی كه بخواهد ...، در وجودش به دیگری فرمانی می دهد كه اطاعت می كنند یا او باور می كند كه از این فرمان پیروی كرده اند.((نیچه)) 

هر بار دل خویش را سخت به بند كشیم و اسیر كنیم، می توانیم به جان خویش، آزادی های فراوانی بدهیم. كسی حرف مرا باور نمی كند، مگر آنكه از پیش آن را بداند... .((نیچه)) 

هر چه فرد [ مقتدر ] زیرك تر باشد، جاه طلبی او بیشتر است؛ زیرا افزایش باور به قدرت به مراتب ساده تر از افزایش نفس قدرت است.((نیچه)) 

هر چیزی كه مردم درباره ی شما می گویند، بر پایه ی حقیقتی است كه آنها به آن باور دارند، نه بر پایه ی باورهای شما.((داگلاس دِین)) 

هر رویداد زندگی تان، تبلور اندیشه ای است كه از راه ترس یا باور، به زندگی خود فراخوانده اید.((فلورانس اسكاول شین)) 

هر فردایی، دو ابزار برای كنترل دارد. شما می‌توانید یا از ابزار پریشانی و نگرانی برای كنترل فردای خویش بهره بگیرید یا از ابزار ایمان و باور.((هنری وارد بیچر)) 

هر فرزندی، نشان دهنده‌ی باور خداوند است كه زندگی باید همچنان جریان داشته باشد.((كارل سندبرگ)) 

هر كس عادت كند كه بدون دلیل هر حرفی را باور كند، از صورت انسانی خارج است.((ابوعلی سینا)) 

هر كه از خود ایمان نداشته باشد همیشه دروغ می گوید.((نیچه)) 

هر گاه آدمی، [چیزی را] با باور بخواهد، باید بستاند؛ زیرا خدا چاره‌ساز است و تدابیر خود را می آفریند.((فلورانس اسكاول شین)) 

هر وقت می بینم مردم در امری با من هم عقیده اند یقین می كنم كه در آن خصوص به خطا رفته ام.((لاروشفوكو)) 

هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود، زن بهتر می تواند او را فریب دهد.((لرد بایرون)) 

هرچه بهتر باورها، كردارها، آرزوها و خواست های دیگران را درك كنید، این احتمال بیشتر می شود كه واكنش درست نشان دهید.((؟)) 

هرکس، اعم از سیاستمدار، فیلسوف و دربان، به درستی سخن خود باور دارد. میلان کوندرا

هركس، اعم از سیاستمدار، فیلسوف و دربان، به درستی سخن خود باور دارد.((میلان كوندرا)) 

هرگاه مردم از مردان بزرگ دم زده اند هرگز سخن شان را باور نداشته ام و همچنان بر آن ام كه او درمانده ای است باژگونه [ =واژگونه ] كه از همه چیز بس كم دارد و از یك چیز بس بسیار.((نیچه)) 

هرگز فراموش نكنید كه بدون دستیابی به دلبستگی های باور نكردنی، نمی توانید صد در صد به كسی دلبسته شوید.((گیل لیندن فیلد)) 

هرگز كسی به دستاورد دلپذیری نرسیده است، مگر آنكه در گوشه ای از وجود خود به چیزی برتر از شرایط زمانه باور داشته باشد.((بروس بارتون)) 

هرگز معتقد مشو، هرگز پیرو مشو، هرگز بخشی از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خیانت مكن.((اشو)) 

همه ی كنش های ما برآمده از این باور بنیادی است كه چه كسی باید باشیم و چه كارهایی را باید، یا نباید انجام دهیم.((آنتونی رابینز))

همه‌ی رهبران بزرگ دنیا آموخته بودند كه چگونه خودباوری و بی‌گمانی را پیش از هر كس و نخست از درون خودشان ببینند و باور كنند.((آنتونی رابینز)) 

هنگامی كه آدمی، در موردی شك و تردید دارد، بهتر است به جای بیان باورهای نادرست، به راستی، به بیان دیدگاه خود بپردازد.((آبراهام مازلو)) 

هنگامی كه با آسودگی و باور، به دیگران اجازه می‌دهید به جای شما بیندیشند و تصمیم بگیرند، همواره ناگزیرید برای آن، بهایی بپردازید.((آنتونی رابینز)) 

هنگامی كه با باور به توانایی هایتان كاری انجام می دهید، امكان كامیابی شما بیشتر است.((گریس ولد)) 

هنگامی كه چیزی را باور كنید، آن را خواهید دید.((والت دیسنی)) 

هنگامی كه دو نفر با هم رابطه ایجاد می‌كنند و دو نظر، باور و یا نگرش بسیار دیگرگون نسبت به امری مشترك دارند، از یكدیگر دوری می‌گزینند و نمی‌توانند به سوی دنیاهای یكدیگر پل بزنند.((آنتونی رابینز)) 

هنگامی كه فیلسوفی بر این باور است كه مدام حواس انسانی او را می فریبد، فیلسوف دیگری سوگند یاد می كند كه هرگز حواس ما را نفریفته است.((لافونتن))

هوشمندی خطرناك است. هوشمندی یعنی اینكه خود مستقل می اندیشی، خود مستقل پیرامون را می نگری، دیگر جزمیات را باور نداری، فقط و فقط تجربه خود را می پذیری.((اشو)) 

هیچ چیز، قطعی نیست! هر كس كه می گوید چیزی، نشدنی است، ایمان، پایداری و باور را نمی شناسد.((اریك تِیلر)) 

هیچ فاتحی به اتفاق و حادثه عقیده ندارد.((نیچه)) 

هیچ كس به تصویر نقاش اعتماد نمی كند، اما مردم عكس را باور می كنند.((انس آدام)) 

هیچ گاه برای صلح و آرامش، تجربه یا باورهای خود را زیر پا نگذارید.((داگ هامرشولد))

هیچ گاه چیزی چشمگیر و والا بدست نمی آید، مگر به وسیله ی كسانی كه جرات باور داشتن به این امر را دارند كه نیرویی در درون آنها برتر از شرایط است.((بروس بارتن)) 

یادتان باشد كه در زندگی، چیزهایی را كه می خواهید به دست نمی آورید، بلكه چیزهایی را به دست می آورید كه باور می كنید.((مایكل ال اشتال)) 

یک مدیر حقیقی هیچگاه گمان و باور ندارد که یک هدف که برآورده شد، دیگر همه ی کارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است. آندره موروا

یك اثر بزرگ و فوق العاده و اصیل فقط آنگاه خلق می شود كه مؤلفش افكار، روش و عقاید معاصرانش را نادیده بگیرد.((آرتور شوپنهاور)) 

یك آموزگار، بودن ده تا كُره‌خر را در كلاس درس، به یك دانش‌آموز باهوش برتری می‌دهد. براستی، حق با اوست، چون وظیفه ی او پرورش روح هوش و استعداد نیست، بلكه باید حساب دان، لاتین‌شناس و افراد با ایمان تربیت كند.((هرمان هسه)) 

یك دَم، دست از تلاش برندارید. این گونه، زمانی برای شكایت كردن پیدا نمی‌كنید. اگر همیشه در حال انجام دادن كاری باشیم، به كامیابیهای باور نكردنی می‌رسیم.((توماس جفرسون)) 

یك مدیر حقیقی هیچگاه گمان و باور ندارد كه یك هدف كه برآورده شد، دیگر همه ی كارها جاودانه و منظم و روبه راه شده است.((آندره موروا)) 

یكی از سست‌كننده‌ترین باورهایی كه می‌توانیم داشته باشیم، آن است كه گمان كنیم رویدادها، امور و پدیده‌ها در كنترل ما نیستند.((آنتونی رابینز)) 

دلم مي خواهد چنان زندگي كنم كه وجود خدا را تنها در سودي كه به ديگران مي

رسانم، احساس نمايم.((سنگا))

در انجام هر كاري، نياز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشيد، كه اين

شيوه ي زندگي معجزه آفرينان است.((وين داير))

دانش بدون دين لنگ است، دين بدون دانش كور.((آلبرت انيشتين))

انسان مذهبي سعادتمند است. هر جا كه باشد در معبد است. انسان سعادتمند

معبد خود را همراه دارد.((اشو))

وقتي خدا مي خواهد كسي را تربيت كند او را به مدرسه هاي پر زرق و برق نمي

فرستد، بلكه او را در مدرسه احتياج تعليم مي دهد.((جان ماكسول))

به جاي اينكه نسبت به دشمنان خود كينه توزي كنيم، خداوند را شاكر باشيم كه

زندگي، ما را همچون آنها بار نياورده است.((ديل كارنگي))

مطالعه اجمالي و جزيي در فلسفه، فرد را به تفكر و بي ديني وا مي دارد، اما اگر به

فلسفه عميق بينديشد او را به سمت دين متوجه مي سازد.((فرانسيس بيكن))

خدا را باور كنيد، براي اينكه به چنين باوري محتاجيد.((ايمانوئل كانت))

باور من اين است كه همه كارها را خداوند روبراه مي كند و آن خداي قادر و متعال

هيچ نيازي به توصيه و راهنمايي من ندارد؛ در اين صورت دليلي براي نگراني وجود

ندارد.((هنري فورد))

اعتقاد و باور ديني يكي از نيروهايي است كه بشر به كمك آن زندگي مي كند و اگر

آن را به طور كامل از دست بدهد نتيجه اي جز سقوط ابناء بشري به همراه نخواهد

داشت.((ويليام جيمز))

براي اينكه از مغزتان استفاده كنيد، نيازي به اين نيست كه نابغه باشيد. كافي است

از ذهني كه خداوند به شما ارزاني كرده، استفاده كنيد.((جان ماكسول))

با اين نگرش پيش برويد كه همه چيز خداي گونه است و همه كس خداي گونه رفتار

مي كند، اگر شما همچون خدا با آنان رفتار كنيد.((سوامي راما تيرتا))

جايي كه راه نيست خداوند راه مي گشايد.((فلورانس اسكاول شين))

خداوند راهها و چاههايي دارد كه تو را حيران خواهد كرد.((فلورانس اسكاول شين))

خاموش باشيم، زيرا در آن زمان است كه صداي نجواي خدا را خواهيم شنيد.((رالف والدو امرسون

دين تحقق پندار است و پهنه پندار.((جبران خليل جبران))

دعا اتحاد آگاهانه با شعور كيهاني است. دعا التماس و زاري نيست، بلكه همدلي و

يگانگي با خدا است.((جوليا ستن سيرز))

خدا آزادي را به كساني مي دهد كه در جستجوي آن هستند.((جين وبستر))

بشر تا زماني كه زندگي را به عنوان چيزي مقدس باور نداشته باشد و به همنوعان

خود به چشم برادر نگاه نكند، زندگي ديگران را تباه خواهد كرد.((لئو نيكولايويچ تولستوي

كساني كه راه خدا را مي شناسند، در تاريكي نيز آن را مي يابند.((مك لارن))

شهامت، بزرگترين كيفيت ديني است و ديگر چيزها پيامد آن هستند. تو اگر شهامت

نداشته باشي نمي تواني راستگو باشي. اگر شجاع نباشي نمي تواني عاشق

باشي، نمي تواني با ايمان باشي و نمي تواني در راه جست و جوي حقيقت گام

برداري.((اشو))

خداوند بي نهايت است و بدون مكان و زمان، اما به قدر فهم تو كوچك مي شود و به

قدر نياز تو فرود مي آيد و به قدر آرزوي تو گسترده مي شود و به قدر ايمان تو كارگشا

مي گردد.((ملاصدرا))

خداوند براي ما نيكي و شادي را پسنديده است؛ اين ماييم كه از ميان هزاران شادي

به دنبال حاشيه غمگين شادي ها مي رويم.((فرانك))

در پشت همه موفقيت هاي كنوني من، قدرتي است كه از درونم سرچشمه مي

گيرد؛ نيرويي است كه در همه ما وجود دارد. من گمان دارم كه در درون ما بخش

كوچكي از خداوند هست كه بايد كشف شود.((ت- ترنر))

من مي خواهم بدانم (خدا) چگونه اين جهان را آفريده است. علاقه اي به اين يا آن

پديده ندارم. در (طيف) اين يا آن عنصر لطفي نمي بينم. من مي خواهم انديشه هاي

( او ) را بدانم؛ مابقي، جزييات است.((آلبرت انيشتين))

دعا كردن، خواهش نيست، بلكه قرار دادن خود در دستان خدا و گوش دادن به صداي

او از كنه قلب است.((مادر ترزا))

بهترين مكان براي يافتن پروردگار، باغ وجودت است. مي تواني او را در آنجا جستجو

كني.((جرج برنارد شاو))

به خدا تكيه كن و يقين داشته باش كه زير سايه خدا دوستان زيادي پيدا مي

كني.((ناشناس))

دانشي كه با تقوا و پرهيزگاري همراه نباشد پشيزي ارزش ندارد.((لويي))

دشوارترين كار آن است كه وقتي روي زمين يخ زده افتادي، برخيزي و خدا رو شكر

كني.((لرد باكلي))

در ميان همه رنجها و مصيبت ها تنها ياد خداوند انسان را آرامش مي بخشد.((جرجي

زيدان))

خدا دايره اي است به مركز همه جا و محيط هيچ جا.((امپدوكلس))

برادرم تو را دوست دارم، هر كه مي خواهي باش، خواه در كليسايت نيايش كن، خواه

در معبد و يا در مسجد. من و تو فرزندان يك آيين هستيم، زيرا آيين هاي گوناگون،

انگشتان دست دوست داشتني "يگانه ي برتر " هستند... .((جبران خليل جبران))

بايد پيوسته به پروردگار بي همتا رو آوريم، در هر كاري او را بينا دانسته و باور كنيم كه

روزي دهِ مختار، اوست.((بزرگمهر))

احساس جدايي از خداوند، تنها كمبودي است كه شما براستي نيازمند برطرف شدن

آن هستيد.((وين داير))

يك پرنده ي كوچك كه زير برگها آواز مي خواند براي اثبات خدا كافي است.((ويكتور هوگو

مذهب، ريشه ي فلسفه ي وجودي انسان است.((آگوست ويلهلم شلگل))

يكي از والاترين هدفهاي هنر موسيقي نشر مذهب و برانگيختن ارواح جاودان

است.((كارل فيليپ امانوئل باخ))

مذهب بيمارستان روح است؛ روحي كه دنيا آن را مجروح كرده است.((ژان آنتوان پتي

- سن))

مذهب، تنها پديده ماوراء الطبيعه اي است كه توده ها قادر به درك و پذيرش آن

هستند.((ژوزف ژوبرت))

خداوند به هر پرنده اي دانه مي دهد، اما آن دانه را داخل لانه اش نمي اندازد.((جي

جي هالند))

" اگر تو باوري داشته باشي دست از جست و جو برمي داري؛ اگر باوري داشته باشي گمان مي كني كه از قبل مي داني.

اشو "

 

" هر وقت مي بينم مردم در امري با من هم عقيده اند يقين مي كنم كه در آن خصوص به خطا رفته ام.

لاروشفوكو "

 

" باور چيست؟ از كجا سرچشمه مي گيرد؟ هر باور، چيزي را حقيقي انگاشتن است.

نيچه "

 

" انسان براي برخورداري از شادي بايد خودش را باور كند.

توماس پاين "

 

" من هميشه باور داشته ام كه در طبيعت، زيباتر از زن وجود ندارد.

گابريل گارسيا ماركز "

 

" شما نمي توانيد با تنفر داشتن از ديگري خودتان را به خدا نزديكتر كنيد، چه باور داشته باشيد كه اين خشمي بجاست و يا نه. رابطه ميان روح - كه شما هستيد - و خدا بر اساس عشق است و جايي كه عشقي پاك هست، هيچ جايي براي هيچ نوع خشمي وجود ندارد.

سري هارولد كلمپ "

 

" هنگامي كه فيلسوفي بر اين باور است كه مدام حواس انساني او را مي فريبد، فيلسوف ديگري سوگند ياد مي كند كه هرگز حواس ما را نفريفته است.

لافونتن "

 

" شاعران همه باور دارند كه هر گاه كسي بر چمن يا بر دامنه اي خلوت دراز بكشد و گوش كند، از آن چيزهايي كه در ميان زمين و آسمان است چيزي دستگيرش نخواهد شد.

نيچه "

 

" خوش بين باشيد اما خوش بين دير باور.

ساموئل اسمايلز "

 

" وقتي باور داري كه مي تواني حتما مي تواني!

ماكسول مالتز "

 

" باور خود را در عملكردتان پياده كنيد.

رالف والدو امرسون "

 

" اگر باور داري كه احساس بد يا نگراني زياد، در آنچه در گذشته اتفاق افتاده يا در آينده رخ مي دهد تغييري ايجاد مي كند، بدان كه گويي بر روي اين كره زندگي نمي كني و از واقعيت هاي آن سر در نمي آوري.

وين داير "

 

" اهل بازار بر اين باور اشتباهند كه فرهنگ را هم مي توان با زمان بندي دگرگون ساخت!

ارد بزرگ "

 

" من به اين مسأله باور راسخ  دارم كه تنها يك راه براي رهايي از شر سرمايه داري وجود دارد: برقراري اقصاد ِ سوسياليستي به ياري آموزش و پرورشي درخور ِ تحقق اهداف سوسياليستي. در چنين ساختاري ابزار توليد و فرآورده هاي آن به كل جامعه تعلق داشته و مصرف آن نيز طبق برنامه خواهد بود.

آلبرت انيشتين "

 

" شايد بتوان از هجوم سيل آساي يك ارتش ممانعت كرد، اما از هجوم انديشه ها و باورها نمي توان جلوگيري نمود.

ويكتور هوگو "

 

" هر آنچه كه بايد، انجام بده و به تحقق آرزوهايت ايمان داشته باش؛ هر آنچه كه باشند.

گوته "

 

" با حقيقت و با ايمان به آن چيزي كه بر روي صحنه انجام مي دهيد در تماشاگر نفوذ كنيد.

استانيسلاوسكي "

 

" كساني كه به تواناييهاي خود باور دارند، به كارهاي دشوار به ديده ي چالش هايي مي نگرند كه بايد بر آنها پيروز شوند نه به شكل تهديدهايي كه بايد از آنها دوري گزينند.

آلبرت بندورا "

 

" من باور دارم كه دو انسان از قلبشان به هم متصلند و مهم نيست كه چه كار مي كنيد، كه هستيد و كجا زندگي مي كنيد؛ اگر مقدر شده كه دو نفر با هم باشند، هيچ مرز و مانعي بين آنها وجود نخواهد داشت.

جوليا رابرتز "

 

" به آرزوهاي خود ايمان بياوريد و به گونه اي به آنها بينديشيد كه گويي به زودي رخ مي دهند.

ارد بزرگ "

 

" ما در بين كساني كه با ما هم عقيده اند، احساس آرامش داريم، اما زماني بزرگ مي شويم كه در بين كساني باشيم كه با ما هم عقيده نباشند.

فرانك "

 

" ايمان و باور ما در ابتداي هر مسئوليت دشواري تنها عاملي است كه موفقيت نهايي مان را تضمين مي كند.

ويليام جيمز  "

 

" من خداوند را باور دارم، مشكل اينجا است كه آيا او هم مرا باور دارد؟!

أوله پأئوسه "

 

" افراطي ترين صورت هيچ انگاري مي تواند اين ديدگاه باشد كه همه باورها؛ همه چيزي را حقيقي انگاشتن ها، لزوماً به خطا مي روند؛ به اين علت ساده كه هيچ دنياي حقيقي در كار نيست. چنين است يك ظاهر دورنمايي كه از درون ما سرچشمه گرفته است.

نيچه "

 

" وعده ها را باور نداشته باش، چون دنيا پر از وعده است.

پائولو كوئيلو "

 

" جهان فقط چيزهايي را به ما مي دهد كه باور داريم مي توانيم داشته باشيم.

چوپرا "

 

" مادام كه خود را باور داريد، مي دانيد چگونه زندگي كنيد.

گوته "

 

" هيچ كس با هدف باختن، هيچ كاري را آغاز نمي كند. مشكل بيشتر پذيرفتن اين باور نادرست است كه زماني فرا مي رسد كه ناگهان موفقيت ارزانتر از گذشته به دست خواهد آمد؛ اما به طور رايج، زندگي اين گونه عمل نمي كند.

جان ماكسول "

 

" اين باور كه يك شخص مي تواند به تنهايي كار بزرگي انجام دهد، افسانه اي بيش نيست.

جان ماكسول "

 

" جوهر عرفان چيزي نيست جز گونه اي قوت و عمق احساس نسبت به باورهايي كه انسان درباره ي جهان دارد.

برتراند راسل "

 

" ما متوجه خواهيم شد كه محكمترين و تعصب آميزترين باورهاي ما آنهايي هستند كه كمترين دليل ها براي درستي شان در دست است.

برتراند راسل "

 

" جنگِ بر حق؛ موافق نيستم. به باور من، جنگ يا ضروري است يا غير ضروري؛ جنگ بر ضد هيتلر ضروري بود، اما بر ضد ويتنام لزومي نداشت.

ريچارد رورتي "

 

" چه كسي كه حقيقت را جستجو مي كند باور داشته باش و به كسي كه مدعي دستيابي به حقيقت است شك كن.

آندره ژيد "

حدیث(1) پيامبر صلى الله عليه و آله:

 

اَلصَّلاةُ مِن شَرائِعِ الدّينِ وَ فيها مَرضاةُ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ وَ هِىَ مِنهاجُ النبياءِ وَ لِلمُصَلّى حُبُّ المَلائِكَةِ وَ هُدىً و ايمانٌ وَ نورُ المَعرفَةِ وَ بَرَكَةٌ فِى الرِّزقِ؛

 

 نماز، از آيين هاى دين است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پيامبران است. براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدايت، ايمان، نور معرفت و بركت در روزى است.

 

خصال، ج2،ص 522

حدیث (2) پيامبر صلى الله عليه و آله:

 

صَلاةُ اللّيلِ مَرضاةٌ لِلرَّبِّ وَ حُبُّ المَلائِكَةِ وَ سُنَّةُ النبياءِ وَ نورُ المَعرفَةِ وَ اَصلُ اليمانِ وَ راحَةُ البدانِ وَ كَراهيَةٌ لِلشَّيطانِ وَ سِلاحٌ عَلَى العداءِ وَ اِجابَةٌ لِلدُّعاءِ وَ قَبولُ العمالِ وَ بَرَكَةٌ فِى الرِّزقِ؛

 

نماز شب، موجب رضايت پروردگار، دوستى فرشتگان، سنت پيامبران، نور معرفت، ريشه ايمان، آسايش بدن ها، مايه ناراحتى شيطان، سلاحى بر ضدّ دشمنان، مايه اجابت دعا، قبولى اعمال و بركت در روزى است.

 

ارشاد القلوب الی الصواب(دیلمی)، ج 1، ص 191

حدیث(3) پيامبر صلى الله عليه و آله:

 

مَن كانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الخِرِ فَليُكرِم ضَيفَهُ؛

 

هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد ميهمانش را گرامى دارد.

 

كافى(ط-الاسلامیه)، ج 6، ص 285

حدیث (4) امام حسن عسكرى عليه السلام:

 

فى تفسير قوله تعالى «وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسنا» قالَ: قُولُوا لِلنّاسِ كُلِّهُم حُسنا مُؤمِنِهُم وَ مُخالِفِهُم، أمّا المؤمِنونَ فَيَبسُطُ لَهُم وَجهَهُ وَ أمّا المُخالِفونَ فَيُكَلِّمُهُم بِالمُداراةِ لاِجتِذابِهِم اِلىَ الايمانِ. فَاِنِ استَتَرَ مِن ذلِكَ بِكفِّ شُرورِهم عَن نَفسِهِ وَ عَن اِخوانِهِ المُؤمِنينَ؛

 

در تفسير آيه «با مردم به زبان خوش سخن بگوييد» فرمود: يعنى با همه مردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگوييد. مؤمن، به هم مذهبان، روى خوش نشان مى دهد و با مخالفان، با مدارا سخن مى گويد تا به ايمان، جذب شوند و حتّى اگر نشدند، با اين رفتار، از بدى هاى آنان در حقّ خود و برادران مؤمنش، پيشگيرى كرده است.

 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسایل، ج 12، ص 261

حدیث(5) امام صادق عليه السلام فرمود:

 

اِذَا اتَّهَمَ المُؤُمِنُ اَخاهُ اِنماثَ الايمانُ مِن قَلبِهِ كَما يَنماثُ المِلحُ فِى الماءِ ؛

 

هرگاه مؤمن به برادر [دينى] خود تهمت بزند، ايمان در قلب او از ميان مى رود، همچنان كه نمك در آب، ذوب مى شود.

 

كافى(ط-الاسلامیه)، ج 2، ص 361

حدیث (6) پيامبر صلى الله عليه و آله:

 

مَن رَأى مِنكُم مُنكَرا فَليُغَيِّرهُ بِيَدِهِ، فَإن لَم يَستَطِع فَبِلِسانِهِ، فَإن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِهِ وَذلِكَ أضعَفُ الإيمانِ؛

هر كس از شما منكرى ببيند بايد با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن را تغيير دهد، كه پائين ترين درجه ايمان همين (تغيير قلبى) است.

 

نهج الفصاحه،ص768، ح 3010

حدیث (7) امام على عليه السلام:

 

(علامة) اَلايمانُ أَن تُؤثِرَ الصِّدقَ حَيثُ يَضُرُّكَ عَلَى الكَذِبِ حَيثُ يَنفَعُكَ؛

 

(نشانه) ايمان، اين است كه راستگويى را هر چند به زيان تو باشد بر دروغگويى، گرچه به سود تو باشد، ترجيح دهى.

 

نهج البلاغه(صبحی صالح)،ص556 حكمت458

حدیث (8) پيامبر صلى الله عليه و آله:

 

اَلغَيرَةُ مِنَ الايمانِ وَالمِذاءُ مِنَ النِّفاقِ؛

غيرت از ايمان است و بى بند و بارى از نفاق.

 

من لا یحضر الفقیه،ج3 ، ص 444 ، نهج الفصاحه،ص587 ، ح 2045

حدیث (9) پيامبر صلى الله عليه و آله:

 

لا يُكمِلُ المُؤمِنُ ايمانَهُ حَتّى يَحتَوىَ عَلى مِائَةٍ وَ ثَلاثِ خِصالٍ:... لا يَقبَلُ الباطِلَ مِن صَديقِهِ وَ لا يَرُدُّ الحَقَّ مِن عَدُوِّهِ...؛

 

ايمان مؤمن كامل نمى شود، مگر آن كه 103 صفت در او باشد:... باطل را از دوستش نمى پذيرد و در مقابله با دشمن، حق را پايمال نمى كند.

 

التمحیص، ص 75 - بحارالأنوار(ط-بیروت)، ج 64، ص 311

 

حدیث (10) پيامبر صلى الله عليه و آله:

 

ثَلاثُ خِصالٍ مَن كُنَّ فيهِ فَقَدِ استَـكمَلَ خِصالَ الايمانِ: اَلَّذى إذا رَضىَ لَم يُدخِلهُ رِضاهُ فى باطِلٍ وَ اِن غَضِبَ لَم يُخرِجهُ مِنَ الحَقِّ وَ لَو قَدَرَ لَم يَتَعاطَ ما لَيسَ لَهُ؛

 

سه ويژگى است كه در هر كس يافت شود، ويژگى هاى ايمان كامل مى گردد: آن كه وقتى خشنود گردد، خشنودى اش او را به باطل نكشاند و خشمش او را به هنگام خشم، از حق برون نبرد و هر گاه توان يافت، به آنچه از او نيست، دست درازى نكند.

 

الاصول الستة عشر(ط-دارالشبستری)، ص 35

حدیث(11) امام رضا علیه السلام:

 

لا یستَکمِلُ عَبدٌ حقیقةَ الایمانِ حَتَّى تَکونَ فیهِ خِصالُ ثَلاثٍ: اَلتَّفقُّهُ فِى الدّینِ وَحُسنُ التَّقدیرِ فِى المَعیشَةِ، وَالصَّبرُ عَلَى الرَّزایا؛

 

هیچ بنده اى حقیقت ایمانش را کامل نمى کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین شناسى، تدبر نیکو در زندگى، و شکیبایى در مصیبت ها و بلاها.

 

تحف العقول ص324

 

حدیث(12) امام علی علیه السلام:

 

لایَکمُلُ إیمانُ امریٍ حَتّی یُحِبَّ مَن أحَبَّ الله وَ یُبغِضُ مَن أبغَضَ اللهُ؛

 

ایمان هیچ کس کامل نمی شود مگر هر که را خدا دوست دارد دوست داشته باشد و آن که را خدا دشمن دارد دشمن داشته باشد.

 

شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید)، ج18، ص51

حدیث(13) امام صادق عليه السلام فرمود:

 

اِنَّ مِن حَقيقَةِ الايمانِ اَن تُؤثِرَ الحَقَّ وَ اِن ضَرَّكَ عَلَى الباطِلِ وَ اِن نَفَعَكَ وَ اَن لا يَجوزَ مَنطِقُكَ عِلمَكَ؛

 

از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.

 

محاسن، ج 1، ص 205

حدیث(14)پيامبر صلى الله عليه و آله:

 

ما آمَنَ بى مَن باتَ شَبعانَ وَجارُهُ طاوِيا، ما آمَنَ بى مَن باتَ كاسيا وَجارُهُ عاريا؛

 

به من ايمان نياورده است آن كس كه شب سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد. به من ايمان نياورده است آن كس كه شب پوشيده بخوابد و همسايه اش برهنه باشد.

 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسایل، ج8، ص429، ح9897

حدیث(15) امام كاظم عليه السلام :

 

اَلحَياءُ مِنَ اليمانِ وَاليمانُ فِى الجَنَّةِ وَالبَذاءُ مِنَ الجَفاءِ وَالجَفاءُ فِى النّارِ؛

 

حيا از ايمان و ايمان در بهشت است و بدزبانى از بى مهرى و بدرفتارى است و بدرفتارى در جهنم است.

 

تحف العقول، ص394- وسایل الشیعه ،ج16،ص  36 - بحارالأنوار، ج75، ص309

حدیث(16) امام صادق عليه السلام فرمود:

 

اَلسَّخاءُ مِن أخلاقِ الأنبياءِ، وهُوَ عِمادُ الإيمانِ، ولا يَكونُ مُؤمِنٌ إلاّ سَخيّا، ولا يَكونُ سَخيّا إلاّ ذو يَقينٍ وهِمَّةٍ عاليَةٍ ؛ لأِنَّ السَّخاءَ شُعاعُ نورِ اليَقينِ، ومَن عَرَفَ ما قَصَدَ هانَ عَلَيهِ ما بَذَلَ؛

سخاوت از اخلاق پيامبران و ستون ايمان است . هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه بخشنده است و تنها آن كس بخشنده است كه از يقين و همّت والا برخوردار باشد ؛ زيرا كه بخشندگى پرتو نور يقين است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود.

 

مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ،ج7 ،ص 17-بحارالأنوار(ط-بیروت)، ج68، ص355

حدیث(17) امام كاظم عليه السلام :

 

اِیاک وَ المِزاحَ فَاِنَّهُ یذهَبُ بِنُورِ ایمانِک؛

 

از شوخی (بی مورد) بپرهیز، زیرا که شوخی نور ایمان تو را می برد.

 

کافی(ط-الاسلامیه)،ج2،ص665-من لا یحضره الفقیه ، ج 4،ص408

حدیث(18) حضرت فاطمه زهرا عليها السلام :

 

فَفَرَضَ اللّه‏ُ الاْيمانَ تَطْهيرا مِنَ الشِّرْكِ... وَ الْعَدْلَ تَسْكينا لِلْقُلوبِ؛

 

خداوند ايمان را براى پاكى از شرك... و عدل و داد را براى آرامش دلها واجب نمود.

 

من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 568

 

حدیث(19) امام حسن عسکری عليه السلام :

 

خَصلَتانِ لَيسَ فَوقَهُما شَيءٌ: اَلْإيمانُ بِاللَّهِ ونَفعُ الإخوانِ؛

 

دو خصلت است كه بالاتر از آنها چيزى نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.

 

مستدرک الوسایل ج12،ص391 -تحف العقول ص489 -بحارالأنوار(ط-بیروت)، ج 75، ص 374

 

حدیث(20) امام محمد باقر علیه السلام:

 

اِنَّ لِکُلِّ شَیءٍ قُفلاً وَ قُفلُ الایمانِ الرِّفقُ؛

 

هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است.

 

کافی(ط-الاسلامیه،ج2،ص118

 

حدیث(21) پيامبر صلى الله عليه و آله:

 

اَفضَلُ الإِیمانِ اَن تَعلَمَ اَنَّ اللهَ مَعَکَ حَیثُ ما کُنتَ؛

 

برترین ایمان آن است که معتقد باشی هر کجا هستی خداوند با توست.

 

نهج الفصاحه،ص229

 

حدیث(22) امام رضا علیه السلام

 

أحسَنُ الناسِ إیماناً أحسَنُهم خُلقاً و ألطَفُهم باَهلِه، وَ اَنا اَلطَفُکم بِاَهلى؛

 

نیکوترین مردم از نظر ایمان، خوش خلق‌ترین و با لطفترین آنها نسبت به اهل خویش است.

 

عیون اخبار الرضا،ج2،ص 38

 

حدیث(23) امام رضا علیه السلام:

 

اِنَّ الایمانَ اَفضلُ مِن الاسلامِ بِدَرجَةٍ, وَ التَّقـوى اَفضـلُ مِن الایمانِ بِدَرَجَةٍ وَ لَم یَعطِ بَنو آدَمَ اَفضلُ مِنَ الیَقینِ؛

 

ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و به فـرزنـد آدم چیزى بـالاتـر از یقیـن داده نشده است.

 

تحف العقول، ص445

 

حدیث(24) امام صادق عليه السلام فرمود:

 

مَن تَعَصَّبَ أو تُعُصِّبَ لَهُ فَقَد خَلَعَ ربقَهَ الإیمانَ مِن عُنُقِهِ؛

 

 کسی که از چیزی طرفداری مصرّانه و نابجا کند یا اینکه از جانب دیگران به نفع او طرفداری نابجا شود ( و او خشنود باشد ) محققاً که ریسمان ایمان را از گردن خویش باز کرده است.

 

کافی(ط-الاسلامیه)ج2،ص307

 

حدیث(25) امام صادق عليه السلام فرمود:

 

من افطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه؛

 

هر كس يك روز ماه رمضان را (بدون عذر)، بخورد - روح ايمان از او جدا مىشود.

 

وسائل الشيعه ج 10 ، ص246_ من لا يحضره الفقيه ج 2 ، ص 118

 

حدیث(26) پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

 

لایَستَکمِلُ عَبدٌ حَقیقَةَ الإیمانِ حَتَّی یَدَعَ المِراءَ وَ إن کانَ مُحِقّاً.

 

هیچکس حقیقت ایمان را کامل نمی کند مگر اینکه جدال لفظی را رها کند، هر چند حق با او باشد.

 

بحارالانوار ج2 ص138

 

حدیث(27) امام علی علیه السلام:

 

لا یَصدُقُ إیمُان عَبدٍ حَتَّی یَکونَ بِما فی یَدِ اللهِ سُبحانَهُ أوثَقَ مِنهُ بِما فی یَدِهِ.

 

ایمان هیچ بنده ای راستین نمی شود مگر زمانیکه اعتمادش به آنچه نزد خداست از اعتمادش به آنچه در دست خود دارد بیشتر باشد.

 

نهج البلاغه(صبحی صالح)،ص 529 - شرح نهج البلاغه(ابن ابی الحدید)، ج19 ،ص216

 

حدیث(28) پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

 

لَیسَ الایمانُ بالتَّحلّی و لابالتّمنّی، لکنَّ الایمانَ ما خَلَصَ فی القلبِ و صَدَّقَهُ الأعمالُ.

 

ایمان به صرف ادعا و آرزو نیست، بلکه ایمان آن است که خالصانه در جان و دل قرار گیرد و اعمال هم آنرا تایید کند.

 

تحف العقول ص370

 

حدیث(29) امیرالمؤنین امام علی (ع) فرمودند:

 

لَا یَجِدُ أَحَدَکُم طَعمَ الإِیمَانِ حَتَّی یَعلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَم یَکُن لِیَخطِئَهُ وَ مَا أَخطَأَهُ لَم یَکُن لِیَصِیبَهُ.

 

هیچ یک ازشما مزه ایمان را نخواهد چشید تا اینکه بداند، آنچه به او رسیده، نمی توانست به او نرسد و آنچه به او نرسیده ممکن نبود به او اصابت کند و برسد

 

 

اصول کافی(ط-الاسلامیه) ج2، ص58

 

حدیث(30) امام صادق (ع) فرمودند:

 

کانَ امیرُالمومِنِینَ کَثیراً مَا یَقُولُ فی خُطبَتِهِ یَا أیُّها النّاسُ! دینَکُم دینَکُم فَإنَّ السَّیِّئَةَ فِیهِ خَیرٌ مِنَ الحَسَنَةِ فی غَیرِهِ وَ السَّیِّئَةُ فِیهِ تُغفَرُ وَ الحَسَنَةُ فی غَیرِهِ لا تُقبَلُ.

 

امیرالمومنین بسیار در خطبه خود می فرمود: ای مردم دینتان را بپایید دینتان را. بدی در این دین، بهتر است از نیکی در دین های دیگر. گناه و بدی در این دین آمرزیده است و نیکی در غیر آن، پذیرفته نمی شود.

 

اصول کافی(ط-الاسلامیه) ج2، ص464

 

حدیث(31) امام صادق (ع) فرمودند:

 

قُلتَ لَهُ مَا الَّذِی یُثبِتُ الایمانَ فِی العَبدِ قال الوَرَعُ وَ الَّذِی یُخرِجُهُ مِنهُ قَالَ الطَّمَعُ.

 

به امام صادق (ع) چه چیز ایمان را در بنده استوار می سازد؟ فرمود: پرهیز از محرمات. وچه چیز بنده را از ایمان خارج می کند؟ فرمود:طمع.

 

اصول کافی(ط-الاسلامیه) ج2، ص320


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 18 دی 1395  | 12:53 ب.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی


کودکان، مشتاقند و بزرگسالان، هوشیار.((ریچارد باخ))

 


آنگاه که انسان، تصویر تنگدستی را از صفحه ی هشیاری خود بزداید، فرمانروای "دوران طلایی" خواهد بود و هر آرزوی درست دلش برآورده خواهد شد.((فلورانس اسکاول شین))

 


تا زمانی که انسان، هرچه ترس را از ذهن نیمه هشیار خود نزداید، او را شادی و آرامشی نیست.((فلورانس اسکاول شین


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 18 دی 1395  | 12:51 ب.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی


هنگامی که ذهن شما آزاد و تهی از هر گونه نفرت است، هر کاری را که باید بکنید، بهتر انجام می دهید.((زیگ زیگلار))

 


تا زمانی که به تمام ریشه های بنیادی زندگی مان باور نداشته باشیم، نمی توانیم به زندگی دلخواه و شادی که در ذهن داریم، دست یابیم و سبک زندگی را آنگونه که خود می خواهیم، شکل دهیم.((گیل لیندن فیلد))

 


ذهن جانور خوی انسان را بنگر که به همین زودی از یاد برد، شاهکار آفرینش خود را هنگامی که زندگی آغاز شد.((ادموند اسپنسر


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 18 دی 1395  | 12:51 ب.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی


رمز و راز دستیابی به دارایی و فراوانی، آن است که ذهن را بر آنچه ندارید، متمرکز نکنید و از هر فرصتی برای شکرگزاری و سپاسداری از آنچه که دارید بهره گیرید.((وین دایر))

 


باید آگاهانه، نگهبانی بر دریچه ی ذهن خود بگماریم تا تنها به چیزهایی اجازه ی ورود دهد که زندگی ما را پربارتر سازد.((آنتونی رابینز))

 


پیش از به حرکت درآوردن زبان، مغز خود را به کار اندازید.((زیگ زیگلار


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 18 دی 1395  | 12:50 ب.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی

هر زیبایی و شکوه در این دنیا، تنها با اندیشه یا عاطفه ی درون یک انسان پدید می اید. هر آنچه امروز می بینیم و نسلهای گذشته آن را ساخته اند، پیش از پدید آمدن، یک اندیشه در ذهن مردی یا یک انگیزه در قلب زنی بوده است.((جبران خلیل جبران))

 


در دنیایی آکنده از نگرانی و آشفتگی... ما به آرامش خداوندی برای نگاهبانی از قلب ها و ذهن هایمان نیاز داریم.((جری مک کانت))

 


یک آموزگار، بودن ده تا کُره‌خر را در کلاس درس، به یک دانش‌آموز باهوش برتری می‌دهد. براستی، حق با اوست، چون وظیفه ی او پرورش روح هوش و استعداد نیست، بلکه باید حساب دان، لاتین‌شناس و افراد با ایمان تربیت کند.((هرمان هسه


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 18 دی 1395  | 12:50 ب.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی


جنگ، آفریده ی ذهن انسان است. ذهن انسان می تواند آرامش را بیافریند.((نورمن کازنز))

 


این ذهن است که از بدی، خوبی می سازد، فرد را بیچاره یا شادمان، توانگر یا تهیدست می سازد.((ادموند اسپنسر))

 

هر یک از ما به گونه ای منحصر به فرد و مهم، موهبتی داریم، این هوشیاری و ماجراجویی ماست که نور ویژه ی خود را کشف کنیم.((مری دانبار


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 18 دی 1395  | 12:50 ب.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی


ممکن است بارها و بارها در طی دو ساعت وقت گذرانی، اندیشه های بیشتر و بهتری به ذهن ما برسد، تا اینکه هشت ساعت پشت نیمکت مدرسه بنشینیم.((ویلفرد پیترسن))

 


برای ذهنی کدر و تاریک، طبیعت اندوهگین است. برای ذهنی روشن، کل دنیا در حال درخشیدن و سرشار از نور است.((رالف والدو امرسون))

 


گربه‌ها باهوش تر از سگها هستند. شما نمی‌توانید هشت گربه را وادار کنید تا سورتمه ای را در برف بکشند.((جف والدز


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 18 دی 1395  | 12:50 ب.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی


اگر ذهن، که بر بدن فرماندهی می‌کند، به گونه ای خود را فراموش کند که انگار بر برده‌ی خود لگد می‌زند، برده که هرگز آن اندازه سخاوتمند نیست که بتواند آسیب و خستگی را ببخشد، شورش می‌کند و ستمگر را در هم می‌کوبد.((هنری وادزورث لانگ‌فلو))

 


درست همان‌ گونه که در روزی هموار و آفتابی می‌توان دوردستها را دید، درک تازه نیز در ذهن آرام شکوفا می‌شود.((گای فینلی))

 


دل به دریا بزنید و درباره‌ی هرچه برایتان پرسش برانگیز است، بپرسید. این عین زیرکی است.((گای فینلی


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 18 دی 1395  | 12:49 ب.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی


آن که پیش از این به خطرها نمی‌اندیشید و سپس هشیار گشت، این جهان را روشنی بخشد، چون ماه که از پشت ابرها بیرون آید.((بودا))

 


شخص باید همچون نگهبان زیرک و هوشمند، در درون روح خود قرار گیرد و به هیچ اندیشه‌ی منفی اجازه‌ی ورود ندهد.((پال توئیچل))

 


شعر، وصف شخصیت نیست، بلکه نوعی گریز از شخصیت است و میان انسانی که رنج می کشد و ذهنی که می آفریند، باید بیشترین فاصله ی ممکن وجود داشته باشد.((ت.اس.الیوت


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 18 دی 1395  | 12:49 ب.ظ | نویسنده : مهدی گلشنی


هر رقابتی، اسلحه‌ی ویژه ی خود را دارد؛ گاهی زور، گاهی زر، گاهی هوش و گاهی مهربانی.((پابلو پیکاسو))

 


همچنان که باران از سقفِ سوراخ در خانه تراود، هوس نیز در ذهنی که نیندیشد، راه یابد.((بودا))

 


گر کسی را ایمان پابرجا نباشد و داد راستین نداند و ذهنش آشفته باشد، هرگز دانش وی کمال نپذیرد.((بودا


ادامه مطلب
نظرات 0

تعداد کل صفحات : 419 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >